جستجو
بازگشت به همه

اولین جشن هپیلی

اولین جشن هپیلی

بازی، شادی، مسابقه در اولین جشن شادی هیپلی با اجرای آقای محمد مسلمی (عمو فیتیله ای)
زمان : 1 خرداد 1398 ساعت 21 مکان : پونک - خیابان عدل - پایینتر از میدان عدل - جنب فروشگاه شهروند - مرکز همایش تهران
شرکت در این جشن کاملا رایگان می باشد.

(ظرفیت تکمیل گردید)